OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000001781/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000001781/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Achterdek",
  "sleutelverzendend": "03630000001781",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000001781",
  "openbare_ruimte_code": "43397",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.064505Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123293.657,
            491857.053
          ],
          [
            123303.347,
            491849.342
          ],
          [
            123310.092,
            491844.583
          ],
          [
            123312.372,
            491847.534
          ],
          [
            123306.862,
            491851.722
          ],
          [
            123298.217,
            491858.386
          ],
          [
            123316.504,
            491882.85
          ],
          [
            123313.179,
            491885.611
          ],
          [
            123308.334,
            491878.947
          ],
          [
            123301.352,
            491869.524
          ],
          [
            123284.252,
            491882.184
          ],
          [
            123282.176,
            491879.318
          ],
          [
            123289.05,
            491874.378
          ],
          [
            123297.884,
            491868.191
          ],
          [
            123285.25,
            491851.532
          ],
          [
            123282.97,
            491853.15
          ],
          [
            123262.925,
            491826.495
          ],
          [
            123256.18,
            491817.833
          ],
          [
            123247.725,
            491824.782
          ],
          [
            123240.283,
            491830.296
          ],
          [
            123221.887,
            491812.026
          ],
          [
            123229.202,
            491806.124
          ],
          [
            123236.136,
            491800.983
          ],
          [
            123244.211,
            491794.51
          ],
          [
            123241.9,
            491791.294
          ],
          [
            123246.301,
            491788.132
          ],
          [
            123264.826,
            491813.93
          ],
          [
            123270.179,
            491810.034
          ],
          [
            123275.37,
            491817.166
          ],
          [
            123265.87,
            491824.211
          ],
          [
            123278.885,
            491841.631
          ],
          [
            123280.69,
            491840.394
          ],
          [
            123293.657,
            491857.053
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Achterdek",
  "omschrijving": "Een van de dekken van een schip. ",
  "naam_17_posities": "ACHTERDEK",
  "naam_24_posities": "Achterdek",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000001781"
  },
  "bbox": [
    123221.887,
    491788.132,
    123316.504,
    491885.611
  ],
  "dataset": "bag"
}