OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002024/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002024/?format=api"
    }
  },
  "_display": "A. Reitsmakade",
  "sleutelverzendend": "03630000002024",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002024",
  "openbare_ruimte_code": "58165",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.187761Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114094.844,
            484945.098
          ],
          [
            114096.316,
            484947.02
          ],
          [
            114103.127,
            484955.916
          ],
          [
            114149.427,
            485025.456
          ],
          [
            114155.893,
            485035.168
          ],
          [
            114162.007,
            485044.351
          ],
          [
            114164.224,
            485047.681
          ],
          [
            114166.44,
            485051.01
          ],
          [
            114158.954,
            485055.261
          ],
          [
            114154.955,
            485057.945
          ],
          [
            114150.628,
            485051.576
          ],
          [
            114096.251,
            484969.806
          ],
          [
            114092.434,
            484961.331
          ],
          [
            114090.756,
            484958.814
          ],
          [
            114086.086,
            484961.85
          ],
          [
            114083.501,
            484958.008
          ],
          [
            114083.209,
            484957.576
          ],
          [
            114087.892,
            484954.517
          ],
          [
            114059.875,
            484912.488
          ],
          [
            113988.748,
            484805.787
          ],
          [
            113996.075,
            484806.059
          ],
          [
            113997.207,
            484806.101
          ],
          [
            113998.285,
            484808.85
          ],
          [
            113999.918,
            484810.936
          ],
          [
            114000.196,
            484811.064
          ],
          [
            114008.735,
            484815.0
          ],
          [
            114024.896,
            484839.724
          ],
          [
            114028.975,
            484845.964
          ],
          [
            114047.824,
            484874.254
          ],
          [
            114072.483,
            484911.538
          ],
          [
            114073.217,
            484912.64
          ],
          [
            114094.844,
            484945.098
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "A. Reitsmakade",
  "omschrijving": "Auguste Chrétien Joseph Reitsma (1922-1943), verzetsstrijder. Werkte mee aan de illegale pers en was een van de negen betrokkenen bij de aanslag op het Amsterdams Bevolkingsregister op 27 maart 1943. Op 1 juli 1943 gefusilleerd in Overveen.",
  "naam_17_posities": "A REITSMAKD",
  "naam_24_posities": "A. Reitsmakade",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 36,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002024"
  },
  "bbox": [
    113988.748,
    484805.787,
    114166.44,
    485057.945
  ],
  "dataset": "bag"
}