OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002103/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002103/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Pieter Postpad",
  "sleutelverzendend": "03630000002103",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002103",
  "openbare_ruimte_code": "45985",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.373078Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114660.384,
            488421.751
          ],
          [
            114660.015,
            488436.799
          ],
          [
            114659.954,
            488441.682
          ],
          [
            114659.87,
            488448.433
          ],
          [
            114659.81,
            488451.635
          ],
          [
            114660.593,
            488452.939
          ],
          [
            114662.38,
            488453.893
          ],
          [
            114661.089,
            488453.866
          ],
          [
            114661.025,
            488457.445
          ],
          [
            114659.433,
            488457.367
          ],
          [
            114657.795,
            488456.814
          ],
          [
            114657.063,
            488456.348
          ],
          [
            114655.567,
            488454.603
          ],
          [
            114654.934,
            488452.394
          ],
          [
            114655.187,
            488441.686
          ],
          [
            114656.402,
            488390.183
          ],
          [
            114656.455,
            488379.085
          ],
          [
            114656.664,
            488379.086
          ],
          [
            114661.289,
            488379.111
          ],
          [
            114669.361,
            488379.154
          ],
          [
            114669.353,
            488380.002
          ],
          [
            114669.251,
            488390.42
          ],
          [
            114664.431,
            488390.373
          ],
          [
            114663.992,
            488410.272
          ],
          [
            114660.556,
            488410.229
          ],
          [
            114660.384,
            488421.751
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pieter Postpad",
  "omschrijving": "Bouwmeester (1608-1669), had een aandeel in de bouw van het raadhuis op de Dam. Andere bouwwerken: Mauritshuis en Huis ten Bosch in Den Haag, stadhuis te Maastricht.",
  "naam_17_posities": "P POSTPAD",
  "naam_24_posities": "Pieter Postpad",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 19,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002103"
  },
  "bbox": [
    114654.934,
    488379.085,
    114669.361,
    488457.445
  ],
  "dataset": "bag"
}