OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002107/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002107/"
    }
  },
  "_display": "Pybo Steenstrastraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002107",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002107",
  "openbare_ruimte_code": "62456",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.044219Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            127053.404,
            485975.068
          ],
          [
            127056.068,
            485971.076
          ],
          [
            127059.039,
            485966.434
          ],
          [
            127068.341,
            485951.9
          ],
          [
            127071.09,
            485948.07
          ],
          [
            127074.523,
            485942.764
          ],
          [
            127085.635,
            485950.232
          ],
          [
            127083.581,
            485953.301
          ],
          [
            127082.562,
            485954.824
          ],
          [
            127078.983,
            485960.173
          ],
          [
            127076.892,
            485963.303
          ],
          [
            127070.082,
            485973.501
          ],
          [
            127064.205,
            485982.276
          ],
          [
            127056.533,
            485993.819
          ],
          [
            127048.088,
            486006.525
          ],
          [
            127041.243,
            486016.751
          ],
          [
            127030.391,
            486009.552
          ],
          [
            127053.404,
            485975.068
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pybo Steenstrastraat",
  "omschrijving": "Geleerde (overleden in 1788). Lector in de wis-, sterren- en zeevaartkunde aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Examinator van de stuurlieden in dienst van de VOC in Amsterdam. Hij publiceerde onder meer 'Grondbeginzels der Stuurmanskunst' (1766) en 'Openbare lessen over het vinden der lengte op zee' (1770).",
  "naam_17_posities": "P STEENSTRASTR",
  "naam_24_posities": "Pybo Steenstrastraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 14,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002107"
  },
  "bbox": [
    127030.391,
    485942.764,
    127085.635,
    486016.751
  ],
  "dataset": "bag"
}