OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002157/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002157/"
    }
  },
  "_display": "Gowin Knightstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002157",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002157",
  "openbare_ruimte_code": "62820",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.616696Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            127360.768,
            485797.536
          ],
          [
            127367.853,
            485786.918
          ],
          [
            127372.008,
            485780.692
          ],
          [
            127382.822,
            485787.909
          ],
          [
            127379.173,
            485793.358
          ],
          [
            127372.574,
            485803.309
          ],
          [
            127365.88,
            485813.298
          ],
          [
            127357.687,
            485825.584
          ],
          [
            127345.528,
            485843.797
          ],
          [
            127338.416,
            485854.455
          ],
          [
            127327.603,
            485847.237
          ],
          [
            127334.688,
            485836.619
          ],
          [
            127346.99,
            485818.459
          ],
          [
            127356.05,
            485804.606
          ],
          [
            127360.768,
            485797.536
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gowin Knightstraat",
  "omschrijving": "Engelse arts (1713-1772), publiceerde in de achttiende eeuw over magnetische experimenten in verband met het door zeelieden gebruikte kompas.",
  "naam_17_posities": "G KNIGHTSTR",
  "naam_24_posities": "Gowin Knightstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 1,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002157"
  },
  "bbox": [
    127327.603,
    485780.692,
    127382.822,
    485854.455
  ],
  "dataset": "bag"
}