OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002175/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002175/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Pieter Holmplein",
  "sleutelverzendend": "03630000002175",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002175",
  "openbare_ruimte_code": "62928",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.558017Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            127261.603,
            486144.008
          ],
          [
            127263.728,
            486140.857
          ],
          [
            127254.094,
            486134.359
          ],
          [
            127260.11,
            486125.373
          ],
          [
            127260.102,
            486125.299
          ],
          [
            127255.839,
            486122.398
          ],
          [
            127263.893,
            486110.38
          ],
          [
            127268.211,
            486113.271
          ],
          [
            127273.798,
            486104.925
          ],
          [
            127263.221,
            486097.844
          ],
          [
            127267.659,
            486091.214
          ],
          [
            127284.214,
            486102.297
          ],
          [
            127282.11,
            486105.461
          ],
          [
            127297.55,
            486115.727
          ],
          [
            127299.654,
            486112.562
          ],
          [
            127311.712,
            486120.708
          ],
          [
            127313.48,
            486121.884
          ],
          [
            127306.669,
            486127.812
          ],
          [
            127305.124,
            486126.038
          ],
          [
            127304.103,
            486124.864
          ],
          [
            127280.878,
            486145.397
          ],
          [
            127283.326,
            486148.128
          ],
          [
            127276.508,
            486154.062
          ],
          [
            127274.513,
            486152.717
          ],
          [
            127271.459,
            486150.656
          ],
          [
            127261.603,
            486144.008
          ]
        ],
        [
          [
            127277.072,
            486117.672
          ],
          [
            127266.397,
            486129.656
          ],
          [
            127275.398,
            486139.917
          ],
          [
            127285.96,
            486127.786
          ],
          [
            127277.072,
            486117.672
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pieter Holmplein",
  "omschrijving": "Zweedse zeeman (ca. 1686-1776), en leermeester in de stuurmanskunst. Vestigde zich in Amsterdam, eerst in de Korsjespoortsteeg en later in het Kattegat. Hij was deskundig op het gebied van koers en verheidsberekening. In 1748 publiceerde hij zijn bekende 'Stuurmans zeemeeter'.",
  "naam_17_posities": "P HOLMPLN",
  "naam_24_posities": "Pieter Holmplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 78,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002175"
  },
  "bbox": [
    127254.094,
    486091.214,
    127313.48,
    486154.062
  ],
  "dataset": "bag"
}