OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002179/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002179/"
    }
  },
  "_display": "Arnold Schönberglaan",
  "sleutelverzendend": "03630000002179",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002179",
  "openbare_ruimte_code": "62006",
  "date_modified": "2020-04-04T22:27:51.297331Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119958.713,
            483459.115
          ],
          [
            119957.708,
            483476.539
          ],
          [
            119937.38,
            483475.419
          ],
          [
            119937.736,
            483469.712
          ],
          [
            119733.973,
            483458.719
          ],
          [
            119726.009,
            483446.467
          ],
          [
            119738.389,
            483446.885
          ],
          [
            119779.174,
            483449.228
          ],
          [
            119794.714,
            483450.043
          ],
          [
            119853.312,
            483453.236
          ],
          [
            119868.813,
            483454.02
          ],
          [
            119958.713,
            483459.115
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Arnold Schönberglaan",
  "omschrijving": "Amerikaanse componist van Oostenrijkse afkomst (1874-1951). Brak met zijn atonale composities met de traditionele harmonie en de toepassing daarvan. Vormde met zijn leerlingen Alban Berg en Anton Webern de zogenaamde Tweede Weense school, die een breekpunt vormt in de muziekgeschiedenis.",
  "naam_17_posities": "A SCHONBERGLN",
  "naam_24_posities": "Arnold Schönberglaan",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 2,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002179"
  },
  "bbox": [
    119726.009,
    483446.467,
    119958.713,
    483476.539
  ],
  "dataset": "bag"
}