OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002181/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002181/"
    }
  },
  "_display": "Australiëhaven",
  "sleutelverzendend": "03630000002181",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002181",
  "openbare_ruimte_code": "03069",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.817802Z",
  "document_mutatie": "2018-11-26",
  "document_nummer": "GV19660427_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2018-11-26",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            113601.861,
            491772.604
          ],
          [
            113611.684,
            491388.665
          ],
          [
            113629.194,
            491415.57
          ],
          [
            113663.36,
            491430.945
          ],
          [
            113695.818,
            491441.195
          ],
          [
            113736.817,
            491444.611
          ],
          [
            113781.233,
            491442.903
          ],
          [
            113822.232,
            491432.653
          ],
          [
            114302.263,
            491430.945
          ],
          [
            114300.554,
            491254.99
          ],
          [
            114387.677,
            491254.99
          ],
          [
            114387.677,
            491427.528
          ],
          [
            114671.255,
            491422.403
          ],
          [
            114674.671,
            491434.361
          ],
          [
            114749.836,
            491436.07
          ],
          [
            114749.836,
            491449.736
          ],
          [
            114997.539,
            491448.028
          ],
          [
            114995.831,
            491565.9
          ],
          [
            114613.172,
            491569.317
          ],
          [
            114608.048,
            491724.772
          ],
          [
            113670.193,
            491733.313
          ],
          [
            113627.486,
            491741.855
          ],
          [
            113601.861,
            491772.604
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Water",
  "naam": "Australiëhaven",
  "omschrijving": "Het werelddeel.",
  "naam_17_posities": "AUSTRALIEHAVEN",
  "naam_24_posities": "Australiëhaven",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 0,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002181"
  },
  "bbox": [
    113601.861,
    491254.99,
    114997.539,
    491772.604
  ],
  "dataset": "bag"
}