OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002184/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002184/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Henri Berssenbruggehof",
  "sleutelverzendend": "03630000002184",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002184",
  "openbare_ruimte_code": "61174",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.367027Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            128123.458,
            485720.071
          ],
          [
            128149.689,
            485697.035
          ],
          [
            128121.536,
            485664.977
          ],
          [
            128127.52,
            485659.721
          ],
          [
            128150.241,
            485685.413
          ],
          [
            128170.276,
            485667.925
          ],
          [
            128178.356,
            485677.182
          ],
          [
            128169.503,
            485684.958
          ],
          [
            128186.514,
            485704.446
          ],
          [
            128179.338,
            485710.71
          ],
          [
            128176.293,
            485707.222
          ],
          [
            128175.537,
            485707.882
          ],
          [
            128167.941,
            485699.35
          ],
          [
            128161.485,
            485691.998
          ],
          [
            128126.088,
            485723.084
          ],
          [
            128123.458,
            485720.071
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Henri Berssenbruggehof",
  "omschrijving": "Fotograaf (1873-1959). Fotografeerde het straatleven, de gewone (ambachts)man en portretteerde de culturele elite van Nederland. Bekend om zijn harmonieuze composities, contrastrijke licht-donker verhoudingen en geperfectioneerde afdrukmethoden.",
  "naam_17_posities": "BERSSENBRUGGEHOF",
  "naam_24_posities": "Henri Berssenbruggehof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 16,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002184"
  },
  "bbox": [
    128121.536,
    485659.721,
    128186.514,
    485723.084
  ],
  "dataset": "bag"
}