OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002197/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002197/"
    }
  },
  "_display": "Örehof",
  "sleutelverzendend": "03630000002197",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002197",
  "openbare_ruimte_code": "58262",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.027540Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114285.055,
            484616.195
          ],
          [
            114289.552,
            484613.676
          ],
          [
            114321.656,
            484663.03
          ],
          [
            114379.408,
            484749.999
          ],
          [
            114383.725,
            484756.416
          ],
          [
            114379.632,
            484758.74
          ],
          [
            114374.072,
            484749.999
          ],
          [
            114354.636,
            484720.849
          ],
          [
            114348.794,
            484712.087
          ],
          [
            114346.575,
            484708.759
          ],
          [
            114315.014,
            484730.229
          ],
          [
            114304.729,
            484737.19
          ],
          [
            114300.767,
            484730.956
          ],
          [
            114310.941,
            484724.176
          ],
          [
            114342.787,
            484702.954
          ],
          [
            114340.68,
            484699.787
          ],
          [
            114334.473,
            484690.46
          ],
          [
            114322.267,
            484672.117
          ],
          [
            114316.456,
            484663.384
          ],
          [
            114314.031,
            484659.74
          ],
          [
            114282.156,
            484680.984
          ],
          [
            114271.983,
            484687.764
          ],
          [
            114268.073,
            484682.271
          ],
          [
            114278.413,
            484675.387
          ],
          [
            114310.311,
            484654.15
          ],
          [
            114308.29,
            484651.113
          ],
          [
            114302.251,
            484642.036
          ],
          [
            114288.767,
            484621.773
          ],
          [
            114285.055,
            484616.195
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Örehof",
  "omschrijving": "De öre heeft de waarde van 1/100 van de standaardmunt van Zweden, Noorwegen en Denemarken (de kroon).",
  "naam_17_posities": "OREHOF",
  "naam_24_posities": "Orehof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 16,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002197"
  },
  "bbox": [
    114268.073,
    484613.676,
    114383.725,
    484758.74
  ],
  "dataset": "bag"
}