OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002204/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002204/"
    }
  },
  "_display": "Pietersbergweg",
  "sleutelverzendend": "03630000002204",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002204",
  "openbare_ruimte_code": "63150",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.151028Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            125667.524,
            479112.528
          ],
          [
            125665.585,
            479116.028
          ],
          [
            125636.894,
            479100.554
          ],
          [
            125625.056,
            479121.176
          ],
          [
            125556.664,
            479083.297
          ],
          [
            125553.528,
            479083.012
          ],
          [
            125551.822,
            479082.124
          ],
          [
            125538.768,
            479075.867
          ],
          [
            125537.376,
            479073.382
          ],
          [
            125370.638,
            478982.91
          ],
          [
            125376.665,
            478967.214
          ],
          [
            125412.938,
            478978.847
          ],
          [
            125421.621,
            478983.786
          ],
          [
            125485.35,
            479019.391
          ],
          [
            125543.658,
            479051.392
          ],
          [
            125555.958,
            479058.142
          ],
          [
            125573.374,
            479061.119
          ],
          [
            125667.524,
            479112.528
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pietersbergweg",
  "omschrijving": "Vernoemd naar de Sint-Pietersberg te Maastricht. ",
  "naam_17_posities": "PIETERSBERGWG",
  "naam_24_posities": "Pietersbergweg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 1052,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002204"
  },
  "bbox": [
    125370.638,
    478967.214,
    125667.524,
    479121.176
  ],
  "dataset": "bag"
}