OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002330/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002330/"
    }
  },
  "_display": "Gerard Hulst van Keulenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002330",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002330",
  "openbare_ruimte_code": "62464",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.702525Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            127112.124,
            486014.298
          ],
          [
            127117.963,
            486005.527
          ],
          [
            127126.277,
            485993.11
          ],
          [
            127126.87,
            485992.225
          ],
          [
            127133.528,
            485982.271
          ],
          [
            127144.346,
            485989.434
          ],
          [
            127137.694,
            485999.403
          ],
          [
            127130.301,
            486010.482
          ],
          [
            127128.787,
            486012.75
          ],
          [
            127124.225,
            486019.587
          ],
          [
            127119.506,
            486026.659
          ],
          [
            127118.511,
            486028.15
          ],
          [
            127113.433,
            486035.76
          ],
          [
            127112.449,
            486037.234
          ],
          [
            127106.606,
            486045.991
          ],
          [
            127099.94,
            486055.98
          ],
          [
            127089.095,
            486048.778
          ],
          [
            127095.939,
            486038.552
          ],
          [
            127104.431,
            486025.827
          ],
          [
            127108.691,
            486019.442
          ],
          [
            127112.124,
            486014.298
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gerard Hulst van Keulenstraat",
  "omschrijving": "Gerard Hulst van Keulen (1733-1801) leidde vanaf 1756 de bekende firma Van Keulen die gedurende twee eeuwen (ca.1680-1885) in Amsterdam was gevestigd op de hoek van de Nieuwebrugsteeg en de Prins Hendrikkade. De firma was gespecialiseerd in het maken en verkopen van zeekaarten en nautische instrumenten en trad op als uitgever en verkoper van boeken vooral op nautisch gebied.",
  "naam_17_posities": "G H V KEULENSTR",
  "naam_24_posities": "Gerard Hulst v Keulenstr",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 7,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002330"
  },
  "bbox": [
    127089.095,
    485982.271,
    127144.346,
    486055.98
  ],
  "dataset": "bag"
}