OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002381/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002381/"
    }
  },
  "_display": "George Sliekerkade",
  "sleutelverzendend": "03630000002381",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002381",
  "openbare_ruimte_code": "63509",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.552459Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            128692.137,
            485014.25
          ],
          [
            128699.176,
            485008.074
          ],
          [
            128727.287,
            485040.113
          ],
          [
            128731.243,
            485044.623
          ],
          [
            128735.314,
            485049.262
          ],
          [
            128758.575,
            485075.753
          ],
          [
            128773.337,
            485092.564
          ],
          [
            128766.3,
            485098.738
          ],
          [
            128761.802,
            485093.613
          ],
          [
            128761.403,
            485093.159
          ],
          [
            128757.099,
            485088.256
          ],
          [
            128756.748,
            485087.856
          ],
          [
            128692.137,
            485014.25
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "George Sliekerkade",
  "omschrijving": "George Christiaan Slieker (1861-1945), de eerste Nederlandse filmvertoner, trok met zijn reisbioscoop langs kermissen en jaarmarkten.",
  "naam_17_posities": "G SLIEKERKD",
  "naam_24_posities": "George Sliekerkade",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 11,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002381"
  },
  "bbox": [
    128692.137,
    485008.074,
    128773.337,
    485098.738
  ],
  "dataset": "bag"
}