OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002397/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002397/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Annie Boshof",
  "sleutelverzendend": "03630000002397",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002397",
  "openbare_ruimte_code": "63703",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.580248Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            129425.507,
            484626.401
          ],
          [
            129372.727,
            484566.292
          ],
          [
            129382.035,
            484557.92
          ],
          [
            129422.017,
            484605.416
          ],
          [
            129428.519,
            484613.142
          ],
          [
            129433.693,
            484619.287
          ],
          [
            129425.507,
            484626.401
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Annie Boshof",
  "omschrijving": "Actrice (1886-1975). Speelde in de jaren tien van de twintigste eeuw veel (hoofd)rollen in de films van Hollandia, de filmmaatschappij van regisseur Maurits Binger. Behoorde tot de vaste kern van acteurs rond Maurits Binger, en was destijds een echte filmdiva.",
  "naam_17_posities": "A BOSHOF",
  "naam_24_posities": "Annie Boshof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 19,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002397"
  },
  "bbox": [
    129372.727,
    484557.92,
    129433.693,
    484626.401
  ],
  "dataset": "bag"
}