OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002438/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002438/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Peter Martensstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002438",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002438",
  "openbare_ruimte_code": "63746",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.480194Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            129382.7,
            484452.667
          ],
          [
            129419.887,
            484495.02
          ],
          [
            129434.663,
            484511.849
          ],
          [
            129494.185,
            484578.235
          ],
          [
            129483.465,
            484597.469
          ],
          [
            129470.653,
            484586.777
          ],
          [
            129417.864,
            484526.658
          ],
          [
            129403.084,
            484509.826
          ],
          [
            129389.328,
            484494.16
          ],
          [
            129386.204,
            484490.602
          ],
          [
            129344.985,
            484443.663
          ],
          [
            129341.855,
            484440.097
          ],
          [
            129328.123,
            484424.456
          ],
          [
            129313.337,
            484407.617
          ],
          [
            129284.312,
            484374.561
          ],
          [
            129288.89,
            484370.541
          ],
          [
            129278.381,
            484358.56
          ],
          [
            129273.797,
            484362.586
          ],
          [
            129254.002,
            484340.043
          ],
          [
            129239.222,
            484323.211
          ],
          [
            129190.696,
            484267.946
          ],
          [
            129207.95,
            484253.646
          ],
          [
            129256.054,
            484308.431
          ],
          [
            129270.834,
            484325.263
          ],
          [
            129290.629,
            484347.806
          ],
          [
            129286.066,
            484351.813
          ],
          [
            129296.581,
            484363.788
          ],
          [
            129301.144,
            484359.781
          ],
          [
            129307.099,
            484366.563
          ],
          [
            129330.168,
            484392.838
          ],
          [
            129344.944,
            484409.667
          ],
          [
            129375.436,
            484444.394
          ],
          [
            129382.7,
            484452.667
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Peter Martensstraat",
  "omschrijving": "Fotograaf (1937-1992). Fotografeerde als sociaal geëngageerde fotojournalist vooral menselijke ellende, waarbij de vorm ondergeschikt was aan de inhoud. Een foto moest schokken.",
  "naam_17_posities": "P MARTENSSTR",
  "naam_24_posities": "Peter Martensstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 77,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002438"
  },
  "bbox": [
    129190.696,
    484253.646,
    129494.185,
    484597.469
  ],
  "dataset": "bag"
}