OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002452/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002452/"
    }
  },
  "_display": "Galantstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002452",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002452",
  "openbare_ruimte_code": "64327",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.432174Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            127053.715,
            481810.779
          ],
          [
            127042.585,
            481804.963
          ],
          [
            127064.471,
            481765.767
          ],
          [
            127070.56,
            481754.861
          ],
          [
            127075.317,
            481746.342
          ],
          [
            127098.294,
            481705.191
          ],
          [
            127105.965,
            481695.752
          ],
          [
            127116.739,
            481684.938
          ],
          [
            127120.227,
            481686.872
          ],
          [
            127123.28,
            481688.565
          ],
          [
            127153.825,
            481705.504
          ],
          [
            127157.979,
            481707.784
          ],
          [
            127164.372,
            481711.292
          ],
          [
            127166.534,
            481712.479
          ],
          [
            127211.169,
            481737.305
          ],
          [
            127226.134,
            481745.628
          ],
          [
            127258.718,
            481763.751
          ],
          [
            127249.982,
            481777.32
          ],
          [
            127240.749,
            481772.23
          ],
          [
            127237.815,
            481770.613
          ],
          [
            127229.677,
            481766.163
          ],
          [
            127227.829,
            481765.152
          ],
          [
            127218.229,
            481759.903
          ],
          [
            127200.186,
            481755.396
          ],
          [
            127154.185,
            481730.003
          ],
          [
            127147.692,
            481726.419
          ],
          [
            127138.361,
            481721.268
          ],
          [
            127140.007,
            481718.273
          ],
          [
            127125.325,
            481710.205
          ],
          [
            127112.695,
            481703.754
          ],
          [
            127085.997,
            481752.04
          ],
          [
            127081.551,
            481760.729
          ],
          [
            127078.956,
            481765.801
          ],
          [
            127077.538,
            481768.572
          ],
          [
            127063.114,
            481794.126
          ],
          [
            127053.715,
            481810.779
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Galantstraat",
  "omschrijving": "De naam valt onder het thema 'Sociaal en tevreden wonen' voor de G-buurt Grunder/Grubbehoeve.",
  "naam_17_posities": "GALANTSTR",
  "naam_24_posities": "Galantstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 53,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002452"
  },
  "bbox": [
    127042.585,
    481684.938,
    127258.718,
    481810.779
  ],
  "dataset": "bag"
}