OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002568/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002568/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tweede Atjehstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002568",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002568",
  "openbare_ruimte_code": "00469",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.023837Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124003.679,
            486072.279
          ],
          [
            124036.104,
            486084.132
          ],
          [
            124037.883,
            486084.796
          ],
          [
            124053.534,
            486090.64
          ],
          [
            124083.339,
            486101.768
          ],
          [
            124093.09,
            486105.409
          ],
          [
            124131.075,
            486119.591
          ],
          [
            124198.857,
            486144.792
          ],
          [
            124193.483,
            486159.101
          ],
          [
            124182.26,
            486155.094
          ],
          [
            124156.632,
            486145.945
          ],
          [
            124129.862,
            486135.88
          ],
          [
            124098.868,
            486124.227
          ],
          [
            124083.163,
            486118.323
          ],
          [
            124039.586,
            486101.938
          ],
          [
            124008.905,
            486090.403
          ],
          [
            123998.289,
            486086.412
          ],
          [
            124000.527,
            486080.544
          ],
          [
            124003.679,
            486072.279
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Atjehstraat",
  "omschrijving": "Het noordelijke deel van het Indonesische eiland Sumatra. Vooral bekend om de Atjeh-oorlog (1873-1904), waaraan de naam van generaal Van Heutsz is verbonden. ",
  "naam_17_posities": "2E ATJEHSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Atjehstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 277,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002568"
  },
  "bbox": [
    123998.289,
    486072.279,
    124198.857,
    486159.101
  ],
  "dataset": "bag"
}