OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002570/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002570/"
    }
  },
  "_display": "Tweede Boerhaavestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002570",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002570",
  "openbare_ruimte_code": "00485",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.037738Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122481.542,
            485758.055
          ],
          [
            122486.303,
            485744.302
          ],
          [
            122555.071,
            485768.851
          ],
          [
            122571.874,
            485774.696
          ],
          [
            122606.165,
            485786.624
          ],
          [
            122663.65,
            485806.62
          ],
          [
            122658.084,
            485820.459
          ],
          [
            122564.159,
            485788.159
          ],
          [
            122549.074,
            485782.668
          ],
          [
            122481.542,
            485758.055
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            122887.388,
            485919.87
          ],
          [
            122862.841,
            485912.087
          ],
          [
            122750.963,
            485876.348
          ],
          [
            122724.682,
            485868.623
          ],
          [
            122707.885,
            485863.686
          ],
          [
            122737.019,
            485846.629
          ],
          [
            122735.914,
            485856.74
          ],
          [
            122740.871,
            485858.284
          ],
          [
            122869.69,
            485898.409
          ],
          [
            122870.268,
            485896.55
          ],
          [
            122890.253,
            485902.745
          ],
          [
            122894.071,
            485903.92
          ],
          [
            122888.267,
            485920.051
          ],
          [
            122887.388,
            485919.87
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Boerhaavestraat",
  "omschrijving": "Hermannus Boerhaave (1668-1738), hoogleraar in de geneeskunde te Leiden. Genoot internationale bekendheid. De straatnaam Boerhaavestraat (eerste t/m vierde) is nogal eens gewijzigd: 15-11-1876 vastgesteld als Boerhaavestraat, op 15-11-1882 gewijzigd in Eerste Boerhaavestraat. Deze wijziging vervalt weer op 10-12-1884. Op 13-10-1897 wordt de straat verlengd met dezelfde naam en ten slotte volgt op 19-2-1908 de splitsing in de huidige Eerste en Tweede Boerhaavestraat. Voor de in 1882 benoemde Tweede, Derde en Vierde Boerhaavestraat kwamen de namen Deymanstraat, Ruyschstraat en Blasiusstraat in de plaats.",
  "naam_17_posities": "2E BOERHAAVESTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Boerhaavestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 259,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002570"
  },
  "bbox": [
    122481.542,
    485744.302,
    122894.071,
    485920.051
  ],
  "dataset": "bag"
}