OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002572/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002572/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tweede Breeuwersstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002572",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002572",
  "openbare_ruimte_code": "00507",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.212028Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120818.845,
            488902.338
          ],
          [
            120812.791,
            488887.434
          ],
          [
            120815.337,
            488890.297
          ],
          [
            120816.928,
            488890.828
          ],
          [
            120822.655,
            488890.828
          ],
          [
            120848.745,
            488888.176
          ],
          [
            120860.816,
            488899.421
          ],
          [
            120849.884,
            488900.181
          ],
          [
            120818.845,
            488902.338
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Breeuwersstraat",
  "omschrijving": "Beroepsnaam. Een breeuwer dichtte de naden tussen de planken in een scheepswand. In de Eerste Breeuwersstraat (vroeger Breeuwersstraat) woonden in de zeventiende eeuw veel breeuwers, die werkten bij de scheepswerven op het Prinsen- en Realeneiland. In 1895 is de daaraan evenwijdig lopende straat dezelfde naam gegeven, waardoor de toevoeging Eerste en Tweede noodzakelijk werd. ",
  "naam_17_posities": "2E BREEUWERSSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Breeuwersstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 35,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002572"
  },
  "bbox": [
    120812.791,
    488887.434,
    120860.816,
    488902.338
  ],
  "dataset": "bag"
}