OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002575/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002575/"
    }
  },
  "_display": "Tweede Disteldwarsstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002575",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002575",
  "openbare_ruimte_code": "00558",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.593654Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122508.56,
            489387.36
          ],
          [
            122501.06,
            489384.47
          ],
          [
            122503.229,
            489378.88
          ],
          [
            122505.21,
            489373.75
          ],
          [
            122507.02,
            489369.06
          ],
          [
            122508.299,
            489365.181
          ],
          [
            122510.479,
            489359.579
          ],
          [
            122518.228,
            489362.596
          ],
          [
            122516.0,
            489368.301
          ],
          [
            122514.56,
            489371.99
          ],
          [
            122512.792,
            489376.519
          ],
          [
            122511.339,
            489380.241
          ],
          [
            122508.56,
            489387.36
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Disteldwarsstraat",
  "omschrijving": "De plant. De Distelstraten, met uitzondering van de Distelweg, vormen een complex van noodwoningen (Disteldorp) gebouwd in 1919, om op korte termijn tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen voor de arbeiders van de na de Eerste Wereldoorlog snel groeiende industrie.",
  "naam_17_posities": "2E DISTELDWSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Disteldwarsstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 6,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002575"
  },
  "bbox": [
    122501.06,
    489359.579,
    122518.228,
    489387.36
  ],
  "dataset": "bag"
}