OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002578/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002578/"
    }
  },
  "_display": "Tweede Helmersstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002578",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002578",
  "openbare_ruimte_code": "00582",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.218467Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120067.12,
            486330.961
          ],
          [
            120061.726,
            486344.09
          ],
          [
            120051.493,
            486339.775
          ],
          [
            119976.908,
            486305.379
          ],
          [
            119981.611,
            486291.152
          ],
          [
            120067.12,
            486330.961
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            120176.859,
            486382.315
          ],
          [
            120190.23,
            486388.64
          ],
          [
            120348.319,
            486463.268
          ],
          [
            120351.145,
            486463.621
          ],
          [
            120351.988,
            486481.478
          ],
          [
            120267.586,
            486441.6
          ],
          [
            120254.246,
            486435.142
          ],
          [
            120185.2,
            486402.88
          ],
          [
            120170.317,
            486395.806
          ],
          [
            120113.512,
            486369.143
          ],
          [
            120090.14,
            486358.22
          ],
          [
            120088.51,
            486358.89
          ],
          [
            120095.038,
            486343.251
          ],
          [
            120095.87,
            486344.75
          ],
          [
            120176.859,
            486382.315
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Helmersstraat",
  "omschrijving": "Jan Frederik Helmers (1767-1813), Amsterdams makelaar, die zich aan de letteren wijdde. Schreef onder andere 'De Hollandse Natie' (1813). Het tweede gedeelte van de Eerste Helmersstraat lag tot 1896 in de gemeente Nieuwer-Amstel en heette toen Hofdijkstraat (Rb. Nieuwer-Amstel 9-5-1890). Het begin van deze straat was oorspronkelijk een kort zijstraatje van de Nassau kade en droeg de naam Sophiapark.",
  "naam_17_posities": "2E HELMERSSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Helmersstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 359,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002578"
  },
  "bbox": [
    119976.908,
    486291.152,
    120351.988,
    486481.478
  ],
  "dataset": "bag"
}