OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002583/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002583/"
    }
  },
  "_display": "Tweede Keucheniusstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002583",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002583",
  "openbare_ruimte_code": "00647",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.187507Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119737.771,
            488201.575
          ],
          [
            119756.079,
            488206.565
          ],
          [
            119754.603,
            488212.885
          ],
          [
            119753.058,
            488219.502
          ],
          [
            119751.497,
            488226.186
          ],
          [
            119732.472,
            488220.934
          ],
          [
            119716.798,
            488216.607
          ],
          [
            119710.736,
            488214.845
          ],
          [
            119706.11,
            488213.501
          ],
          [
            119702.26,
            488212.382
          ],
          [
            119687.529,
            488208.472
          ],
          [
            119681.92,
            488206.983
          ],
          [
            119671.865,
            488204.314
          ],
          [
            119672.662,
            488197.81
          ],
          [
            119683.351,
            488200.648
          ],
          [
            119684.9,
            488193.787
          ],
          [
            119674.387,
            488190.869
          ],
          [
            119676.211,
            488184.537
          ],
          [
            119686.354,
            488187.352
          ],
          [
            119692.67,
            488189.105
          ],
          [
            119706.286,
            488192.884
          ],
          [
            119710.144,
            488193.964
          ],
          [
            119714.835,
            488195.277
          ],
          [
            119721.105,
            488197.033
          ],
          [
            119737.771,
            488201.575
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Keucheniusstraat",
  "omschrijving": "Levinus W.C. Keuchenius (1822-1893), antirevolutionair staatsman. Fel bestrijder van de openbare school. Van 1888 tot 1890 minister van Koloniën.",
  "naam_17_posities": "2E KEUCHENIUSSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Keucheniusstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 58,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002583"
  },
  "bbox": [
    119671.865,
    488184.537,
    119756.079,
    488226.186
  ],
  "dataset": "bag"
}