OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002586/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002586/"
    }
  },
  "_display": "Tweede Leeghwaterstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002586",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002586",
  "openbare_ruimte_code": "00671",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.231434Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123864.439,
            487064.798
          ],
          [
            123867.232,
            487067.561
          ],
          [
            123874.216,
            487074.472
          ],
          [
            123868.472,
            487080.234
          ],
          [
            123862.659,
            487086.051
          ],
          [
            123857.111,
            487091.632
          ],
          [
            123849.598,
            487084.164
          ],
          [
            123847.38,
            487081.96
          ],
          [
            123864.439,
            487064.798
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            123894.94,
            487033.429
          ],
          [
            123903.31,
            487024.999
          ],
          [
            123940.312,
            486988.042
          ],
          [
            123946.469,
            486998.582
          ],
          [
            123928.935,
            487016.218
          ],
          [
            123917.947,
            487027.222
          ],
          [
            123903.479,
            487041.904
          ],
          [
            123886.34,
            487058.779
          ],
          [
            123877.857,
            487050.502
          ],
          [
            123894.94,
            487033.429
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Leeghwaterstraat",
  "omschrijving": "Jan Adriaansz Leeghwater (1575-1650), waterbouwkundige. Werkte als opzichter en molenmaker mee aan vele droogmakerijen, waaronder de Beemster. Ontwerper van het eerste plan tot droogmaking van de Haarlemmermeer.",
  "naam_17_posities": "2E LEEGHWATERSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Leeghwaterstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 41,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002586"
  },
  "bbox": [
    123847.38,
    486988.042,
    123946.469,
    487091.632
  ],
  "dataset": "bag"
}