OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002588/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002588/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tweede Lindendwarsstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002588",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002588",
  "openbare_ruimte_code": "00701",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.231553Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120641.477,
            488094.247
          ],
          [
            120644.595,
            488083.469
          ],
          [
            120649.739,
            488062.12
          ],
          [
            120652.058,
            488052.451
          ],
          [
            120654.091,
            488043.97
          ],
          [
            120662.525,
            488045.724
          ],
          [
            120662.451,
            488045.983
          ],
          [
            120660.882,
            488054.567
          ],
          [
            120646.754,
            488111.149
          ],
          [
            120637.736,
            488109.229
          ],
          [
            120639.955,
            488100.343
          ],
          [
            120641.477,
            488094.247
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Lindendwarsstraat",
  "omschrijving": "De loofboom.",
  "naam_17_posities": "2E LINDENDWSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Lindendwarsstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 29,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002588"
  },
  "bbox": [
    120637.736,
    488043.97,
    120662.525,
    488111.149
  ],
  "dataset": "bag"
}