OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002595/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002595/"
    }
  },
  "_display": "Tweede Schinkelstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002595",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002595",
  "openbare_ruimte_code": "00809",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.060366Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            118786.02,
            485219.394
          ],
          [
            118778.111,
            485217.484
          ],
          [
            118774.234,
            485216.548
          ],
          [
            118758.138,
            485209.615
          ],
          [
            118718.407,
            485193.903
          ],
          [
            118686.043,
            485181.103
          ],
          [
            118647.64,
            485165.915
          ],
          [
            118643.614,
            485164.544
          ],
          [
            118640.856,
            485172.709
          ],
          [
            118636.051,
            485147.225
          ],
          [
            118789.473,
            485206.194
          ],
          [
            118786.02,
            485219.394
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Schinkelstraat",
  "omschrijving": "De naam herinnert aan de oude uitspanning Schinkelhaven. De straat maakte voor 1922 deel uit van de Schinkelkade.",
  "naam_17_posities": "2E SCHINKELSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Schinkelstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 156,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002595"
  },
  "bbox": [
    118636.051,
    485147.225,
    118789.473,
    485219.394
  ],
  "dataset": "bag"
}