OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002596/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002596/"
    }
  },
  "_display": "Tweede Sweelinckstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002596",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002596",
  "openbare_ruimte_code": "00817",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.974054Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121776.708,
            485215.438
          ],
          [
            121771.454,
            485226.858
          ],
          [
            121767.832,
            485234.732
          ],
          [
            121763.911,
            485243.253
          ],
          [
            121750.933,
            485236.467
          ],
          [
            121754.121,
            485229.162
          ],
          [
            121762.558,
            485209.828
          ],
          [
            121773.365,
            485172.349
          ],
          [
            121776.89,
            485173.319
          ],
          [
            121779.023,
            485173.906
          ],
          [
            121787.649,
            485176.279
          ],
          [
            121779.72,
            485204.025
          ],
          [
            121776.708,
            485215.438
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Sweelinckstraat",
  "omschrijving": "Jan Pietersz Sweelinck (1562-1621), musicus van grote vermaardheid. Organist van de Oude kerk. Schreef veel composities voor de psalmen en de liefdesliederen. Een gedeelte van de Tweede Sweelinckstraat lag voor 1896 in de gemeente Nieuwer-Amstel als Tweede Hoedemakersdwarsstraat (Rb. Nieuwer-Amstel 22-8-1890).",
  "naam_17_posities": "2E SWEELINCKSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Sweelinckstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 66,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002596"
  },
  "bbox": [
    121750.933,
    485172.349,
    121787.649,
    485243.253
  ],
  "dataset": "bag"
}