OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002597/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002597/"
    }
  },
  "_display": "Tweede Tuindwarsstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002597",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002597",
  "openbare_ruimte_code": "00825",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.974148Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120576.219,
            487842.183
          ],
          [
            120577.06,
            487839.965
          ],
          [
            120592.279,
            487799.805
          ],
          [
            120598.38,
            487801.903
          ],
          [
            120598.704,
            487802.015
          ],
          [
            120584.751,
            487839.848
          ],
          [
            120583.137,
            487844.224
          ],
          [
            120576.502,
            487842.267
          ],
          [
            120576.219,
            487842.183
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Tuindwarsstraat",
  "omschrijving": "Tuin heeft hier de betekenis van werf of omheinde ruimte. De straatnaam is ontleend aan de Stadstimmertuin (de Stadswerf), die hier van 1612 tot 1660 heeft gelegen (bij de Lijnbaansgracht) en waar de straat op aan liep.",
  "naam_17_posities": "2E TUINDWSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Tuindwarsstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 45,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002597"
  },
  "bbox": [
    120576.219,
    487799.805,
    120598.704,
    487844.224
  ],
  "dataset": "bag"
}