OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002600/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002600/"
    }
  },
  "_display": "Tweede Vogelstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002600",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002600",
  "openbare_ruimte_code": "00868",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.974358Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123687.724,
            489016.824
          ],
          [
            123668.994,
            488987.507
          ],
          [
            123680.511,
            488991.091
          ],
          [
            123696.819,
            489016.7
          ],
          [
            123699.047,
            489020.199
          ],
          [
            123700.237,
            489022.068
          ],
          [
            123702.278,
            489025.272
          ],
          [
            123694.83,
            489025.253
          ],
          [
            123693.107,
            489025.249
          ],
          [
            123689.923,
            489020.266
          ],
          [
            123687.724,
            489016.824
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            123649.782,
            488957.882
          ],
          [
            123628.476,
            488924.378
          ],
          [
            123626.205,
            488920.807
          ],
          [
            123622.848,
            488915.528
          ],
          [
            123628.645,
            488909.81
          ],
          [
            123631.324,
            488914.006
          ],
          [
            123634.403,
            488918.826
          ],
          [
            123637.23,
            488923.253
          ],
          [
            123651.23,
            488945.176
          ],
          [
            123654.904,
            488950.928
          ],
          [
            123657.992,
            488955.764
          ],
          [
            123651.979,
            488961.338
          ],
          [
            123649.782,
            488957.882
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Vogelstraat",
  "omschrijving": "Straten dragen namen van vogels in deze buurt.",
  "naam_17_posities": "2E VOGELSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Vogelstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 21,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002600"
  },
  "bbox": [
    123622.848,
    488909.81,
    123702.278,
    489025.272
  ],
  "dataset": "bag"
}