OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002602/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002602/"
    }
  },
  "_display": "Tweede Weteringplantsoen",
  "sleutelverzendend": "03630000002602",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002602",
  "openbare_ruimte_code": "00884",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.605967Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121338.519,
            485839.52
          ],
          [
            121324.32,
            485832.149
          ],
          [
            121321.078,
            485797.8
          ],
          [
            121320.768,
            485794.52
          ],
          [
            121320.309,
            485789.655
          ],
          [
            121320.275,
            485789.262
          ],
          [
            121319.419,
            485780.531
          ],
          [
            121314.721,
            485734.223
          ],
          [
            121316.921,
            485734.231
          ],
          [
            121320.391,
            485734.244
          ],
          [
            121328.982,
            485734.276
          ],
          [
            121332.319,
            485772.419
          ],
          [
            121332.919,
            485779.273
          ],
          [
            121334.16,
            485794.34
          ],
          [
            121334.652,
            485799.435
          ],
          [
            121337.574,
            485829.722
          ],
          [
            121338.519,
            485839.52
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Weteringplantsoen",
  "omschrijving": "De straten liggen in de Weteringbuurt. De namen herinneren aan de Wetering, die oorspronkelijk van buitenaf in het Spui uitmondde. De Boerenwetering is hier nog een restant van. De Schans was vroeger de wal aan de binnenzijde van de stadsmuur. In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn de muren en wallen gesloopt. Gedeelten zijn in wandelplaatsen herschapen (Eerste en Tweede Weteringplantsoen) en er is een weg aangelegd, die eerst in zijn volle lengte de Schans heette, maar naderhand omgedoopt is in Marnixstraat, Weteringschans en Sarphatistraat. De Nieuwe Weteringstraat is aangelegd op het terrein dat vrij is gekomen door de sloop van de Meel- en Broodfabriek. In de achttiende en negentiende eeuw was hier de bestratingswerf.",
  "naam_17_posities": "2E WETERINGPLNTS",
  "naam_24_posities": "Tweede Weteringplantsoen",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 13,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002602"
  },
  "bbox": [
    121314.721,
    485734.223,
    121338.519,
    485839.52
  ],
  "dataset": "bag"
}