OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002603/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002603/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Tweede Wittenburgerdwarsstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002603",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002603",
  "openbare_ruimte_code": "00892",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.121139Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123293.879,
            487215.043
          ],
          [
            123286.812,
            487222.101
          ],
          [
            123282.468,
            487217.751
          ],
          [
            123265.873,
            487234.324
          ],
          [
            123270.217,
            487238.674
          ],
          [
            123263.238,
            487245.644
          ],
          [
            123258.667,
            487250.209
          ],
          [
            123241.73,
            487232.952
          ],
          [
            123285.554,
            487189.236
          ],
          [
            123296.598,
            487182.156
          ],
          [
            123312.824,
            487166.072
          ],
          [
            123322.281,
            487156.647
          ],
          [
            123377.471,
            487101.31
          ],
          [
            123388.326,
            487111.965
          ],
          [
            123345.163,
            487155.093
          ],
          [
            123352.541,
            487162.399
          ],
          [
            123346.398,
            487168.531
          ],
          [
            123341.322,
            487163.588
          ],
          [
            123334.593,
            487170.317
          ],
          [
            123318.591,
            487185.381
          ],
          [
            123310.316,
            487193.871
          ],
          [
            123304.833,
            487196.921
          ],
          [
            123301.238,
            487199.291
          ],
          [
            123297.897,
            487201.494
          ],
          [
            123289.11,
            487210.266
          ],
          [
            123293.879,
            487215.043
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Tweede Wittenburgerdwarsstraat",
  "omschrijving": "Eén van de drie oostelijke eilanden (naast Kattenburg en Oostenburg), aangelegd in de tweede helft van de zeventiende eeuw, vanaf het begin met scheepswerven en woningen bebouwd. Eén van de eerste werven was die van Jan Witheyn (1610-1662), gesticht in 1657. Zeer waarschijnlijk moeten we hier de herkomst van de naam Wittenburg zoeken.",
  "naam_17_posities": "2E WITTENB DWSTR",
  "naam_24_posities": "Tweede Wittenburgerdwstr",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 121,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002603"
  },
  "bbox": [
    123241.73,
    487101.31,
    123388.326,
    487250.209
  ],
  "dataset": "bag"
}