OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002619/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002619/"
    }
  },
  "_display": "A.A.H. Struijckenkade",
  "sleutelverzendend": "03630000002619",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002619",
  "openbare_ruimte_code": "01090",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.096327Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115871.959,
            488513.341
          ],
          [
            115866.196,
            488496.167
          ],
          [
            115869.99,
            488494.9
          ],
          [
            115876.241,
            488513.526
          ],
          [
            115883.432,
            488511.122
          ],
          [
            115888.228,
            488525.473
          ],
          [
            115877.517,
            488529.901
          ],
          [
            115871.036,
            488529.783
          ],
          [
            115860.221,
            488529.587
          ],
          [
            115859.993,
            488517.794
          ],
          [
            115871.959,
            488513.341
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            115868.315,
            488388.757
          ],
          [
            115872.109,
            488387.49
          ],
          [
            115878.568,
            488406.736
          ],
          [
            115885.758,
            488404.332
          ],
          [
            115890.348,
            488418.063
          ],
          [
            115877.485,
            488416.263
          ],
          [
            115868.315,
            488388.757
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            115871.069,
            488441.2
          ],
          [
            115877.269,
            488459.675
          ],
          [
            115884.46,
            488457.271
          ],
          [
            115889.308,
            488471.773
          ],
          [
            115874.304,
            488472.141
          ],
          [
            115875.684,
            488471.171
          ],
          [
            115875.977,
            488469.56
          ],
          [
            115875.433,
            488466.776
          ],
          [
            115867.275,
            488442.467
          ],
          [
            115871.069,
            488441.2
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            115862.661,
            488258.313
          ],
          [
            115878.634,
            488260.008
          ],
          [
            115869.362,
            488265.787
          ],
          [
            115874.189,
            488280.17
          ],
          [
            115880.597,
            488299.263
          ],
          [
            115887.787,
            488296.86
          ],
          [
            115892.428,
            488310.743
          ],
          [
            115880.044,
            488310.195
          ],
          [
            115862.661,
            488258.313
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            115873.179,
            488333.82
          ],
          [
            115879.655,
            488353.115
          ],
          [
            115886.845,
            488350.712
          ],
          [
            115891.418,
            488364.393
          ],
          [
            115879.093,
            488364.282
          ],
          [
            115869.385,
            488335.087
          ],
          [
            115873.179,
            488333.82
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "A.A.H. Struijckenkade",
  "omschrijving": "Antonius A.H. Struijcken (1873-1923), rechtsgeleerde in staatsrecht en volkenrecht. Van 1906 tot 1914 hoogleraar te Amsterdam. Hij vertegenwoordigde Nederland op verscheidene internationale conferenties.",
  "naam_17_posities": "A A H STRUYCKENKD",
  "naam_24_posities": "A.A.H. Struijckenkade",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 10,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002619"
  },
  "bbox": [
    115859.993,
    488258.313,
    115892.428,
    488529.901
  ],
  "dataset": "bag"
}