OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002620/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002620/?format=api"
    }
  },
  "_display": "A.M. de Jongstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002620",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002620",
  "openbare_ruimte_code": "01104",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.405706Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116764.405,
            487718.756
          ],
          [
            116772.778,
            487749.999
          ],
          [
            116782.32,
            487783.71
          ],
          [
            116782.73,
            487794.46
          ],
          [
            116781.851,
            487796.098
          ],
          [
            116781.809,
            487797.416
          ],
          [
            116786.303,
            487814.275
          ],
          [
            116790.802,
            487825.159
          ],
          [
            116804.275,
            487876.153
          ],
          [
            116805.302,
            487880.041
          ],
          [
            116802.115,
            487880.825
          ],
          [
            116805.094,
            487893.757
          ],
          [
            116801.234,
            487891.809
          ],
          [
            116798.6,
            487881.61
          ],
          [
            116797.568,
            487877.613
          ],
          [
            116779.508,
            487843.867
          ],
          [
            116780.693,
            487837.777
          ],
          [
            116783.551,
            487823.085
          ],
          [
            116782.686,
            487819.456
          ],
          [
            116780.01,
            487817.67
          ],
          [
            116774.253,
            487796.798
          ],
          [
            116771.705,
            487787.563
          ],
          [
            116761.344,
            487749.999
          ],
          [
            116755.807,
            487729.88
          ],
          [
            116753.716,
            487722.284
          ],
          [
            116751.135,
            487720.791
          ],
          [
            116755.983,
            487720.047
          ],
          [
            116764.405,
            487718.756
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "A.M. de Jongstraat",
  "omschrijving": "Adrianus M. de Jong (1888-1943), romanschrijver, door de bezetters in zijn woning te Blaricum vermoord. Het meest bekend is zijn Merijntje Gijzen-cyclus.",
  "naam_17_posities": "A M DE JONGSTR",
  "naam_24_posities": "A.M. de Jongstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 32,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002620"
  },
  "bbox": [
    116751.135,
    487718.756,
    116805.302,
    487893.757
  ],
  "dataset": "bag"
}