OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002629/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002629/"
    }
  },
  "_display": "Abbenesstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002629",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002629",
  "openbare_ruimte_code": "01236",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.068309Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            118136.737,
            484618.073
          ],
          [
            118136.732,
            484614.073
          ],
          [
            118160.356,
            484614.143
          ],
          [
            118160.344,
            484607.398
          ],
          [
            118136.843,
            484607.437
          ],
          [
            118137.044,
            484595.632
          ],
          [
            118186.196,
            484595.57
          ],
          [
            118198.839,
            484587.877
          ],
          [
            118213.201,
            484579.137
          ],
          [
            118215.005,
            484581.995
          ],
          [
            118215.757,
            484583.186
          ],
          [
            118217.999,
            484586.738
          ],
          [
            118218.669,
            484587.8
          ],
          [
            118225.052,
            484597.91
          ],
          [
            118211.018,
            484606.511
          ],
          [
            118191.888,
            484618.237
          ],
          [
            118136.737,
            484618.073
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Abbenesstraat",
  "omschrijving": "Dorp in de Haarlemmermeer. ",
  "naam_17_posities": "ABBENESSTR",
  "naam_24_posities": "Abbenesstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 84,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002629"
  },
  "bbox": [
    118136.732,
    484579.137,
    118225.052,
    484618.237
  ],
  "dataset": "bag"
}