OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002631/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002631/"
    }
  },
  "_display": "Abraham Staalmanplein",
  "sleutelverzendend": "03630000002631",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002631",
  "openbare_ruimte_code": "01260",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.450373Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116881.961,
            484742.483
          ],
          [
            116893.141,
            484742.518
          ],
          [
            116893.001,
            484748.069
          ],
          [
            116922.109,
            484748.249
          ],
          [
            116947.759,
            484745.924
          ],
          [
            116947.329,
            484799.225
          ],
          [
            116881.369,
            484798.741
          ],
          [
            116881.961,
            484742.483
          ]
        ],
        [
          [
            116882.087,
            484752.422
          ],
          [
            116885.893,
            484754.38
          ],
          [
            116889.664,
            484746.984
          ],
          [
            116885.864,
            484745.025
          ],
          [
            116882.087,
            484752.422
          ]
        ],
        [
          [
            116881.638,
            484788.346
          ],
          [
            116885.475,
            484790.262
          ],
          [
            116889.251,
            484782.891
          ],
          [
            116885.441,
            484780.937
          ],
          [
            116881.638,
            484788.346
          ]
        ],
        [
          [
            116885.647,
            484762.982
          ],
          [
            116881.867,
            484770.38
          ],
          [
            116885.708,
            484772.316
          ],
          [
            116889.479,
            484764.935
          ],
          [
            116885.647,
            484762.982
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Abraham Staalmanplein",
  "omschrijving": "Pionier voor de volkswoningbouw (1871-1935). Oprichter van de woningbouwvereniging 'Het Westen'.",
  "naam_17_posities": "A STAALMANPLN",
  "naam_24_posities": "Abraham Staalmanplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 24,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002631"
  },
  "bbox": [
    116881.369,
    484742.483,
    116947.759,
    484799.225
  ],
  "dataset": "bag"
}