OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002637/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002637/"
    }
  },
  "_display": "Achtergracht",
  "sleutelverzendend": "03630000002637",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002637",
  "openbare_ruimte_code": "01341",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.220743Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121896.368,
            486026.56
          ],
          [
            121894.448,
            486034.359
          ],
          [
            121888.621,
            486032.874
          ],
          [
            121890.17,
            486026.284
          ],
          [
            121889.63,
            486015.474
          ],
          [
            121898.512,
            486017.2
          ],
          [
            121993.684,
            486046.984
          ],
          [
            121990.686,
            486058.978
          ],
          [
            121989.898,
            486057.257
          ],
          [
            121986.03,
            486054.749
          ],
          [
            121981.752,
            486052.914
          ],
          [
            121896.368,
            486026.56
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            121985.8,
            486074.599
          ],
          [
            121981.281,
            486086.602
          ],
          [
            121864.652,
            486050.054
          ],
          [
            121868.163,
            486038.868
          ],
          [
            121885.426,
            486044.286
          ],
          [
            121887.405,
            486038.052
          ],
          [
            121893.204,
            486039.416
          ],
          [
            121891.201,
            486047.555
          ],
          [
            121978.44,
            486075.093
          ],
          [
            121981.375,
            486075.248
          ],
          [
            121984.42,
            486075.386
          ],
          [
            121985.8,
            486074.599
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Achtergracht",
  "omschrijving": "Deze gracht werd omstreeks 1660 gegraven achter de vier hoofdgrachten, vandaar de naam. Zij verbond de Reguliersgracht met de Amstel. In 1870 is het grootste gedeelte gedempt. ",
  "naam_17_posities": "ACHTERGR",
  "naam_24_posities": "Achtergracht",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 84,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002637"
  },
  "bbox": [
    121864.652,
    486015.474,
    121993.684,
    486086.602
  ],
  "dataset": "bag"
}