OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002639/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002639/"
    }
  },
  "_display": "Adam van Germezhof",
  "sleutelverzendend": "03630000002639",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002639",
  "openbare_ruimte_code": "01376",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.156129Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116970.357,
            485222.863
          ],
          [
            116977.343,
            485223.04
          ],
          [
            116976.906,
            485249.92
          ],
          [
            116976.843,
            485253.8
          ],
          [
            116976.575,
            485292.518
          ],
          [
            116906.803,
            485291.837
          ],
          [
            116906.406,
            485307.475
          ],
          [
            116909.808,
            485310.581
          ],
          [
            116911.91,
            485312.685
          ],
          [
            116902.658,
            485312.556
          ],
          [
            116894.336,
            485312.44
          ],
          [
            116894.331,
            485309.628
          ],
          [
            116894.34,
            485307.736
          ],
          [
            116894.813,
            485248.464
          ],
          [
            116892.811,
            485246.66
          ],
          [
            116897.515,
            485242.251
          ],
          [
            116899.816,
            485244.656
          ],
          [
            116963.31,
            485245.059
          ],
          [
            116966.244,
            485241.868
          ],
          [
            116970.247,
            485241.868
          ],
          [
            116970.339,
            485225.985
          ],
          [
            116970.357,
            485222.863
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Adam van Germezhof",
  "omschrijving": "Toneelspeler uit de tijd van Vondel (1610-1667). Speelde rollen in de stukken van Brederode.",
  "naam_17_posities": "A V GERMEZHOF",
  "naam_24_posities": "Adam van Germezhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 33,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002639"
  },
  "bbox": [
    116892.811,
    485222.863,
    116977.343,
    485312.685
  ],
  "dataset": "bag"
}