OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002640/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002640/"
    }
  },
  "_display": "Adama van Scheltemaplein",
  "sleutelverzendend": "03630000002640",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002640",
  "openbare_ruimte_code": "01384",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.162236Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120068.388,
            484734.838
          ],
          [
            120008.894,
            484732.056
          ],
          [
            120009.29,
            484721.686
          ],
          [
            120009.442,
            484717.688
          ],
          [
            120010.418,
            484692.097
          ],
          [
            120070.319,
            484695.304
          ],
          [
            120069.91,
            484705.595
          ],
          [
            120069.787,
            484707.953
          ],
          [
            120069.65,
            484710.597
          ],
          [
            120069.111,
            484720.947
          ],
          [
            120068.388,
            484734.838
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Adama van Scheltemaplein",
  "omschrijving": "Carel Steven Adama van Scheltema (1877-1924), socialistisch dichter, populair om zijn eenvoud en klaarheid. ",
  "naam_17_posities": "A V SCHELTEMAPLN",
  "naam_24_posities": "Adama van Scheltemaplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 1,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002640"
  },
  "bbox": [
    120008.894,
    484692.097,
    120070.319,
    484734.838
  ],
  "dataset": "bag"
}