OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002642/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002642/"
    }
  },
  "_display": "Adèle Opzoomerstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002642",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002642",
  "openbare_ruimte_code": "01406",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.662732Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116122.452,
            487877.26
          ],
          [
            116120.633,
            487866.528
          ],
          [
            116127.44,
            487865.42
          ],
          [
            116141.03,
            487945.58
          ],
          [
            116144.99,
            487944.902
          ],
          [
            116146.27,
            487952.82
          ],
          [
            116147.04,
            487960.208
          ],
          [
            116147.809,
            487967.595
          ],
          [
            116146.612,
            487968.226
          ],
          [
            116145.771,
            487969.488
          ],
          [
            116145.541,
            487970.903
          ],
          [
            116145.618,
            487972.356
          ],
          [
            116148.619,
            487990.162
          ],
          [
            116151.202,
            488006.609
          ],
          [
            116143.124,
            488004.977
          ],
          [
            116144.127,
            488003.457
          ],
          [
            116144.58,
            488001.58
          ],
          [
            116144.6,
            487999.773
          ],
          [
            116140.072,
            487972.93
          ],
          [
            116139.383,
            487971.553
          ],
          [
            116136.949,
            487962.77
          ],
          [
            116136.29,
            487958.883
          ],
          [
            116125.973,
            487898.029
          ],
          [
            116122.452,
            487877.26
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Adèle Opzoomerstraat",
  "omschrijving": "Schrijfster (1857-1925), schreef historische romans onder het pseudoniem A.S.L. Wallis.",
  "naam_17_posities": "A OPZOOMERSTR",
  "naam_24_posities": "Adèle Opzoomerstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 52,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002642"
  },
  "bbox": [
    116120.633,
    487865.42,
    116151.202,
    488006.609
  ],
  "dataset": "bag"
}