OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002643/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002643/"
    }
  },
  "_display": "Adingerdorphof",
  "sleutelverzendend": "03630000002643",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002643",
  "openbare_ruimte_code": "01422",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.162327Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114652.31,
            485840.396
          ],
          [
            114651.266,
            485835.806
          ],
          [
            114646.552,
            485826.671
          ],
          [
            114649.396,
            485827.584
          ],
          [
            114650.92,
            485828.047
          ],
          [
            114670.984,
            485834.51
          ],
          [
            114672.185,
            485834.81
          ],
          [
            114674.187,
            485834.71
          ],
          [
            114675.688,
            485834.009
          ],
          [
            114677.12,
            485831.758
          ],
          [
            114677.244,
            485831.562
          ],
          [
            114707.626,
            485737.583
          ],
          [
            114711.178,
            485726.597
          ],
          [
            114714.247,
            485717.103
          ],
          [
            114713.891,
            485716.971
          ],
          [
            114714.039,
            485716.509
          ],
          [
            114716.143,
            485711.807
          ],
          [
            114716.143,
            485710.704
          ],
          [
            114725.792,
            485715.036
          ],
          [
            114730.367,
            485717.089
          ],
          [
            114725.464,
            485731.216
          ],
          [
            114759.145,
            485742.203
          ],
          [
            114759.606,
            485742.357
          ],
          [
            114758.608,
            485744.897
          ],
          [
            114768.19,
            485747.904
          ],
          [
            114766.416,
            485755.144
          ],
          [
            114724.284,
            485741.607
          ],
          [
            114722.383,
            485741.406
          ],
          [
            114721.911,
            485741.453
          ],
          [
            114721.382,
            485741.506
          ],
          [
            114720.381,
            485741.707
          ],
          [
            114719.28,
            485742.909
          ],
          [
            114717.379,
            485748.62
          ],
          [
            114721.682,
            485750.023
          ],
          [
            114711.976,
            485779.18
          ],
          [
            114702.912,
            485806.707
          ],
          [
            114698.91,
            485805.504
          ],
          [
            114685.49,
            485846.84
          ],
          [
            114684.219,
            485850.754
          ],
          [
            114652.31,
            485840.396
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Adingerdorphof",
  "omschrijving": "In de vijftiende eeuw verdronken dorp nabij Medemblik.",
  "naam_17_posities": "ADINGERDORPHOF",
  "naam_24_posities": "Adingerdorphof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 79,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002643"
  },
  "bbox": [
    114646.552,
    485710.704,
    114768.19,
    485850.754
  ],
  "dataset": "bag"
}