OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002657/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002657/"
    }
  },
  "_display": "Agamemnonstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002657",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002657",
  "openbare_ruimte_code": "01589",
  "date_modified": "2019-06-19T22:25:45.824797Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119316.051,
            484203.257
          ],
          [
            119329.819,
            484210.749
          ],
          [
            119340.091,
            484162.538
          ],
          [
            119342.9,
            484149.354
          ],
          [
            119349.682,
            484117.523
          ],
          [
            119350.399,
            484114.159
          ],
          [
            119366.839,
            484079.849
          ],
          [
            119352.403,
            484072.982
          ],
          [
            119351.809,
            484072.699
          ],
          [
            119343.289,
            484090.198
          ],
          [
            119344.909,
            484090.979
          ],
          [
            119336.099,
            484109.259
          ],
          [
            119334.486,
            484116.883
          ],
          [
            119328.589,
            484144.759
          ],
          [
            119325.779,
            484159.489
          ],
          [
            119316.051,
            484203.257
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            119323.787,
            484240.208
          ],
          [
            119308.1,
            484241.087
          ],
          [
            119300.089,
            484280.289
          ],
          [
            119296.709,
            484294.849
          ],
          [
            119289.031,
            484328.993
          ],
          [
            119287.724,
            484334.806
          ],
          [
            119302.889,
            484337.189
          ],
          [
            119311.334,
            484298.0
          ],
          [
            119314.362,
            484283.947
          ],
          [
            119323.787,
            484240.208
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Agamemnonstraat",
  "omschrijving": "De legendarische figuur die de Grieken aanvoerde tegen Troje in de Trojaanse oorlog (1195 tot 1184 v. Chr.). ",
  "naam_17_posities": "AGAMEMNONSTR",
  "naam_24_posities": "Agamemnonstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 146,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002657"
  },
  "bbox": [
    119287.724,
    484072.699,
    119366.839,
    484337.189
  ],
  "dataset": "bag"
}