OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002658/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002658/"
    }
  },
  "_display": "Agatha Dekenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002658",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002658",
  "openbare_ruimte_code": "01597",
  "date_modified": "2019-08-20T22:26:04.218362Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119535.698,
            486978.554
          ],
          [
            119533.778,
            486985.991
          ],
          [
            119531.789,
            486992.275
          ],
          [
            119522.76,
            487020.809
          ],
          [
            119527.231,
            487021.621
          ],
          [
            119531.254,
            487022.351
          ],
          [
            119534.814,
            487022.997
          ],
          [
            119536.548,
            487017.668
          ],
          [
            119545.603,
            486989.838
          ],
          [
            119548.777,
            486980.082
          ],
          [
            119568.648,
            486919.011
          ],
          [
            119572.443,
            486907.346
          ],
          [
            119590.977,
            486850.384
          ],
          [
            119581.957,
            486851.158
          ],
          [
            119577.521,
            486851.539
          ],
          [
            119575.86,
            486856.548
          ],
          [
            119568.151,
            486879.795
          ],
          [
            119559.921,
            486904.25
          ],
          [
            119556.968,
            486912.711
          ],
          [
            119548.92,
            486938.271
          ],
          [
            119542.737,
            486957.438
          ],
          [
            119540.018,
            486965.264
          ],
          [
            119537.031,
            486973.86
          ],
          [
            119536.559,
            486975.219
          ],
          [
            119535.698,
            486978.554
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Agatha Dekenstraat",
  "omschrijving": "Aagje Deken (1741-1804), schrijfster. Schreef samen met Betje Wolff romans, waaronder ‘Sara Burgerhart’ en ‘Willem Leevend’.",
  "naam_17_posities": "A DEKENSTR",
  "naam_24_posities": "Agatha Dekenstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 162,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002658"
  },
  "bbox": [
    119522.76,
    486850.384,
    119590.977,
    487022.997
  ],
  "dataset": "bag"
}