OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002660/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002660/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Akerpolderstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002660",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002660",
  "openbare_ruimte_code": "01627",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.138961Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            114776.902,
            483953.859
          ],
          [
            114765.768,
            483952.297
          ],
          [
            114767.788,
            483950.61
          ],
          [
            114762.72,
            483934.136
          ],
          [
            114757.344,
            483935.876
          ],
          [
            114755.91,
            483931.357
          ],
          [
            114761.333,
            483929.628
          ],
          [
            114759.488,
            483923.63
          ],
          [
            114752.658,
            483925.547
          ],
          [
            114752.556,
            483924.169
          ],
          [
            114750.896,
            483901.657
          ],
          [
            114759.579,
            483898.709
          ],
          [
            114766.339,
            483920.159
          ],
          [
            114776.902,
            483953.859
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Akerpolderstraat",
  "omschrijving": "Genoemd naar de Akerpolder in de voormalige gemeente Sloten. De naam Aker en Akerwatering zijn historische namen, die reeds op een kaart van Rijnland uit 1687 van Jan Dou voorkomen. ",
  "naam_17_posities": "AKERPOLDERSTR",
  "naam_24_posities": "Akerpolderstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 25,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002660"
  },
  "bbox": [
    114750.896,
    483898.709,
    114776.902,
    483953.859
  ],
  "dataset": "bag"
}