OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002664/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002664/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Akkerwindeweg",
  "sleutelverzendend": "03630000002664",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002664",
  "openbare_ruimte_code": "01708",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.084182Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122655.999,
            490108.016
          ],
          [
            122659.895,
            490110.717
          ],
          [
            122674.142,
            490120.353
          ],
          [
            122677.352,
            490122.677
          ],
          [
            122684.488,
            490127.682
          ],
          [
            122690.958,
            490132.042
          ],
          [
            122694.833,
            490134.653
          ],
          [
            122690.642,
            490140.551
          ],
          [
            122682.372,
            490139.946
          ],
          [
            122685.469,
            490147.701
          ],
          [
            122681.9,
            490152.884
          ],
          [
            122677.273,
            490149.407
          ],
          [
            122671.91,
            490145.376
          ],
          [
            122653.537,
            490132.686
          ],
          [
            122647.218,
            490128.394
          ],
          [
            122643.012,
            490125.536
          ],
          [
            122649.258,
            490118.03
          ],
          [
            122648.901,
            490119.817
          ],
          [
            122648.95,
            490120.313
          ],
          [
            122649.079,
            490121.604
          ],
          [
            122649.971,
            490123.034
          ],
          [
            122654.414,
            490126.036
          ],
          [
            122659.112,
            490118.944
          ],
          [
            122654.609,
            490115.706
          ],
          [
            122652.29,
            490115.527
          ],
          [
            122650.506,
            490116.242
          ],
          [
            122655.999,
            490108.016
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Akkerwindeweg",
  "omschrijving": "Slingerplant met witte bloemen. ",
  "naam_17_posities": "AKKERWINDEWG",
  "naam_24_posities": "Akkerwindeweg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 4,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002664"
  },
  "bbox": [
    122643.012,
    490108.016,
    122694.833,
    490152.884
  ],
  "dataset": "bag"
}