OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002670/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002670/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Albert Neuhuysstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002670",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002670",
  "openbare_ruimte_code": "01783",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.108222Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            118372.24,
            485440.201
          ],
          [
            118373.144,
            485427.931
          ],
          [
            118366.926,
            485427.896
          ],
          [
            118367.033,
            485420.085
          ],
          [
            118405.345,
            485420.201
          ],
          [
            118412.045,
            485421.596
          ],
          [
            118438.057,
            485422.76
          ],
          [
            118499.35,
            485423.003
          ],
          [
            118504.766,
            485423.024
          ],
          [
            118545.095,
            485420.676
          ],
          [
            118546.4,
            485439.844
          ],
          [
            118534.918,
            485440.086
          ],
          [
            118534.151,
            485440.065
          ],
          [
            118518.821,
            485439.646
          ],
          [
            118496.025,
            485439.646
          ],
          [
            118436.196,
            485440.006
          ],
          [
            118410.715,
            485440.291
          ],
          [
            118389.54,
            485440.111
          ],
          [
            118372.24,
            485440.201
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Albert Neuhuysstraat",
  "omschrijving": "Schilder (1844-1914), onder andere bekend door zijn Larense binnenhuisjes.",
  "naam_17_posities": "A NEUHUYSSTR",
  "naam_24_posities": "Albert Neuhuysstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 67,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002670"
  },
  "bbox": [
    118366.926,
    485420.085,
    118546.4,
    485440.291
  ],
  "dataset": "bag"
}