OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002671/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002671/"
    }
  },
  "_display": "Albert Schultenshof",
  "sleutelverzendend": "03630000002671",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002671",
  "openbare_ruimte_code": "01791",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.984579Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116866.091,
            486032.145
          ],
          [
            116876.699,
            486032.445
          ],
          [
            116885.514,
            486032.45
          ],
          [
            116885.824,
            486003.72
          ],
          [
            116886.077,
            485980.233
          ],
          [
            116934.558,
            485980.685
          ],
          [
            116934.379,
            485988.394
          ],
          [
            116934.211,
            485995.626
          ],
          [
            116926.505,
            485995.626
          ],
          [
            116898.623,
            485995.626
          ],
          [
            116898.623,
            485999.246
          ],
          [
            116898.623,
            486003.722
          ],
          [
            116898.623,
            486042.871
          ],
          [
            116885.414,
            486042.871
          ],
          [
            116865.991,
            486042.665
          ],
          [
            116866.02,
            486039.64
          ],
          [
            116866.091,
            486032.145
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Albert Schultenshof",
  "omschrijving": "Taalgeleerde (1666-1750), hoogleraar te Franeker en Leiden. Ontdekte de betekenis van het Arabisch voor de studie van het Hebreeuws.",
  "naam_17_posities": "A SCHULTENSHOF",
  "naam_24_posities": "Albert Schultenshof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 21,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002671"
  },
  "bbox": [
    116865.991,
    485980.233,
    116934.558,
    486042.871
  ],
  "dataset": "bag"
}