OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002672/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002672/"
    }
  },
  "_display": "Albert Verweystraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002672",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002672",
  "openbare_ruimte_code": "01821",
  "date_modified": "2020-09-26T22:24:59.719175Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116361.639,
            487751.172
          ],
          [
            116405.766,
            487739.228
          ],
          [
            116408.794,
            487749.999
          ],
          [
            116418.006,
            487784.507
          ],
          [
            116428.1,
            487781.88
          ],
          [
            116436.701,
            487779.642
          ],
          [
            116428.666,
            487792.517
          ],
          [
            116413.13,
            487796.66
          ],
          [
            116400.818,
            487749.999
          ],
          [
            116400.63,
            487749.256
          ],
          [
            116398.082,
            487749.999
          ],
          [
            116358.328,
            487760.476
          ],
          [
            116356.769,
            487752.196
          ],
          [
            116356.033,
            487748.285
          ],
          [
            116357.553,
            487748.589
          ],
          [
            116359.844,
            487747.987
          ],
          [
            116360.802,
            487747.736
          ],
          [
            116361.639,
            487751.172
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Albert Verweystraat",
  "omschrijving": "Dichter en criticus (1865-1937), hoogleraar te Leiden van 1924 tot 1935. Medeoprichter van 'De Nieuwe Gids', nadien oprichter en redacteur van het literaire tijdschrift 'De Beweging'. Zijn verzamelde kritieken en opstellen zijn uitgegeven in tien delen. Heeft een belangrijke invloed gehad op de jonge dichters van zijn tijd.",
  "naam_17_posities": "A VERWEYSTR",
  "naam_24_posities": "Albert Verweystraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 32,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002672"
  },
  "bbox": [
    116356.033,
    487739.228,
    116436.701,
    487796.66
  ],
  "dataset": "bag"
}