OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002673/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002673/"
    }
  },
  "_display": "Albertus Magnushof",
  "sleutelverzendend": "03630000002673",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002673",
  "openbare_ruimte_code": "01848",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.415010Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115776.165,
            487412.444
          ],
          [
            115776.469,
            487414.422
          ],
          [
            115812.018,
            487408.194
          ],
          [
            115820.171,
            487406.759
          ],
          [
            115820.32,
            487407.651
          ],
          [
            115820.32,
            487407.499
          ],
          [
            115825.261,
            487437.246
          ],
          [
            115833.316,
            487436.029
          ],
          [
            115841.372,
            487434.66
          ],
          [
            115846.084,
            487433.899
          ],
          [
            115842.685,
            487444.798
          ],
          [
            115789.451,
            487453.945
          ],
          [
            115784.891,
            487426.861
          ],
          [
            115776.861,
            487428.083
          ],
          [
            115771.997,
            487428.996
          ],
          [
            115769.864,
            487422.389
          ],
          [
            115767.18,
            487414.074
          ],
          [
            115769.325,
            487413.661
          ],
          [
            115776.165,
            487412.444
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Albertus Magnushof",
  "omschrijving": "Duits theoloog en wijsgeer (1193-1280). Eén van de grondleggers van de scholastiek: de wijsbegeerte, die de leer van de kerk voor het verstand begrijpelijk tracht te maken. Magnus was de leraar van Thomas van Aquino. ",
  "naam_17_posities": "A MAGNUSHOF",
  "naam_24_posities": "Albertus Magnushof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 15,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002673"
  },
  "bbox": [
    115767.18,
    487406.759,
    115846.084,
    487453.945
  ],
  "dataset": "bag"
}