OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002677/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002677/"
    }
  },
  "_display": "Aldebaranplein",
  "sleutelverzendend": "03630000002677",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002677",
  "openbare_ruimte_code": "01880",
  "date_modified": "2020-09-26T22:25:00.332014Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121338.47,
            491705.218
          ],
          [
            121339.535,
            491706.474
          ],
          [
            121333.918,
            491711.24
          ],
          [
            121327.01,
            491705.07
          ],
          [
            121309.096,
            491677.751
          ],
          [
            121291.502,
            491655.336
          ],
          [
            121269.667,
            491631.832
          ],
          [
            121263.47,
            491623.98
          ],
          [
            121271.564,
            491619.119
          ],
          [
            121306.103,
            491592.096
          ],
          [
            121307.345,
            491591.124
          ],
          [
            121310.7,
            491588.984
          ],
          [
            121312.611,
            491585.724
          ],
          [
            121317.512,
            491582.353
          ],
          [
            121322.918,
            491578.65
          ],
          [
            121329.577,
            491587.138
          ],
          [
            121342.375,
            491603.451
          ],
          [
            121337.225,
            491607.465
          ],
          [
            121321.138,
            491586.826
          ],
          [
            121318.478,
            491604.018
          ],
          [
            121317.91,
            491607.691
          ],
          [
            121309.977,
            491656.439
          ],
          [
            121359.672,
            491661.538
          ],
          [
            121381.013,
            491663.644
          ],
          [
            121367.42,
            491646.205
          ],
          [
            121372.597,
            491642.169
          ],
          [
            121384.481,
            491657.415
          ],
          [
            121390.38,
            491664.982
          ],
          [
            121392.362,
            491667.614
          ],
          [
            121395.759,
            491672.128
          ],
          [
            121387.763,
            491672.492
          ],
          [
            121383.416,
            491674.965
          ],
          [
            121379.176,
            491673.775
          ],
          [
            121374.936,
            491677.005
          ],
          [
            121373.281,
            491678.286
          ],
          [
            121338.47,
            491705.218
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Aldebaranplein",
  "omschrijving": "Johan Willem Albarda (1879-1957), sociaal-democratisch politicus en staatsman. Van 1939 tot 1945 minister van Waterstaat (van 1940 tot 1945 in Londen).",
  "naam_17_posities": "ALDEBARANPLN",
  "naam_24_posities": "Aldebaranplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 36,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002677"
  },
  "bbox": [
    121263.47,
    491578.65,
    121395.759,
    491711.24
  ],
  "dataset": "bag"
}