OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002679/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002679/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Aldendriel",
  "sleutelverzendend": "03630000002679",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002679",
  "openbare_ruimte_code": "01902",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.040317Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120775.076,
            482224.404
          ],
          [
            120771.175,
            482220.31
          ],
          [
            120783.528,
            482220.608
          ],
          [
            120794.453,
            482220.872
          ],
          [
            120795.811,
            482164.691
          ],
          [
            120859.845,
            482166.239
          ],
          [
            120858.642,
            482170.21
          ],
          [
            120856.812,
            482176.252
          ],
          [
            120854.421,
            482184.148
          ],
          [
            120843.508,
            482183.889
          ],
          [
            120810.919,
            482183.116
          ],
          [
            120810.289,
            482209.187
          ],
          [
            120809.998,
            482221.247
          ],
          [
            120809.901,
            482225.245
          ],
          [
            120775.076,
            482224.404
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Aldendriel",
  "omschrijving": "Gerestaureerd kasteel uit de zeventiende eeuw, gelegen onder Mill (Noord-Brabant), oorspronkelijk van circa 1500. ",
  "naam_17_posities": "ALDENDRIEL",
  "naam_24_posities": "Aldendriel",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 62,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002679"
  },
  "bbox": [
    120771.175,
    482164.691,
    120859.845,
    482225.245
  ],
  "dataset": "bag"
}