OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002680/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002680/"
    }
  },
  "_display": "Aldengoor",
  "sleutelverzendend": "03630000002680",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002680",
  "openbare_ruimte_code": "01910",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.359286Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120848.115,
            481957.481
          ],
          [
            120849.308,
            481958.56
          ],
          [
            120850.342,
            481967.135
          ],
          [
            120850.087,
            481977.785
          ],
          [
            120849.828,
            481988.608
          ],
          [
            120836.218,
            481994.3
          ],
          [
            120832.242,
            481994.207
          ],
          [
            120828.646,
            481994.122
          ],
          [
            120829.414,
            481961.503
          ],
          [
            120836.926,
            481951.365
          ],
          [
            120839.918,
            481842.635
          ],
          [
            120849.954,
            481848.104
          ],
          [
            120853.457,
            481849.669
          ],
          [
            120850.781,
            481851.998
          ],
          [
            120848.115,
            481957.481
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Aldengoor",
  "omschrijving": "Aldengoor of Aldenghoir, kasteel onder Haelen bij Roermond (Limburg). ",
  "naam_17_posities": "ALDENGOOR",
  "naam_24_posities": "Aldengoor",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 22,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002680"
  },
  "bbox": [
    120828.646,
    481842.635,
    120853.457,
    481994.3
  ],
  "dataset": "bag"
}